Nasz Telefon

Kardiologia, 3 i 12-kanałowy Holter


Badanie Holter - 24-godzinne EKG na najwyższym poziomie.

medilog® AR12plus - differenzierte EKG Analyse für hohe Ansprüche


medilog® AR12plus posiada ponadto wbudowanÄ… funkcjÄ™ monitorowania czynnoÅ›ci oddechowej pacjenta. Wyindukowane w czasie oddychania zmiany amplitud zaÅ‚amków R i S sÄ… używane do okreÅ›lenia tempa oddechu. Te dodatkowe informacje kliniczne uzyskuje siÄ™ bez koniecznoÅ›ci przeprowadzania dodatkowych badaÅ„! NajwiÄ™ksza czÄ™stotliwość próbkowania i najwyższa rozdzielczość medilog® AR12plus zwiÄ™kszajÄ… także dokÅ‚adność analizy HRV. Inne rejestratory, wykorzystujÄ…ce mniejsze czÄ™stotliwoÅ›ci próbkowania, czÄ™sto omijajÄ… zaÅ‚amki R, co powoduje bÅ‚Ä™dy w analizie.

DziÄ™ki medilog® AR12plus możemy uzyskać również pochodny, 12-kanaÅ‚owy zapis EKG - to wszystko z zaledwie 5 odprowadzeÅ„, za pomocÄ… klinicznie przyjÄ™tych algorytmów przetwarzania. Otrzymane w ten sposób dane mogÄ… pomóc w diagnozach bez potrzeby stosowania dodatkowych kabli i elektrod.medilog® FD12plus - Langzeit EKG Rekorder für höchste Ansprüche


medilog® FD12plus to podglÄ…d EKG i kontrola opornoÅ›ci na każdym kanale
Dwa rejestratory w jednym - może działać jako 12-kanałowy lub 3-kanałowy
Zapis i podglÄ…d różnych rodzajów zdarzeÅ„ pacjenta

medilog® FD12plus może zapisać EKG o dÅ‚ugoÅ›ci do 48 godzin, pracujÄ…c na jednej baterii AA. DziÄ™ki wysokiej czÄ™stotliwoÅ›ci próbkowania dostarcza znakomitej jakoÅ›ci zapisu. Czytelny wyÅ›wietlacz LCD umożliwia potwierdzenie danych pacjenta, jakoÅ›ci sygnaÅ‚u EKG i prawidÅ‚owoÅ›ci podÅ‚Ä…czenia elektrod bezpoÅ›rednio w rejestratorze.

Rejestrator jest przystosowany do Å‚atwej i szybkiej wymiany kabla pacjenta, dziÄ™ki czemu możesz w każdej chwili zdecydować, czy chcesz zapisywać 3 czy 12 kanaÅ‚ów EKG.

 

 

Dojrzały mężczyzna po 40 - Sprawdź swoją męskość ...