Nasz Telefon

Medycyna Pracy


Dr Marek Kwiecien, Specjalista Chorób Wewnętrznych i Medycyny Pracy,
 

Zakres badań medycyny pracy

Badania wstępne – wykonywane przed zatrudnieniem na dane stanowisko pracy lub przy jego zmianie, z uwagi na zmieniające się czynniki środowiska pracy.

Badania okresowe – dedykowane osobom już pracującym na danym stanowisku, przed upływem terminu ważności poprzedniego zaświadczenia.

Badania kontrolne – wykonywane po przebytym zwolnieniu lekarskim pracownika dłuższym niż 30 dni.

Badania sanitarno-epidemiologiczne.

Badania kierowców:

  • kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy,
  • kierowców zawodowych,
  • kierowców pojazdów służbowych i pojazdów prywatnych do celów służbowych,
  • z powodu przekroczenia limitu punktów karnych

Badania pracowników wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej - operatorów wózków widłowych, maszyn budowlanych, suwnic, podnośników, podestów, osób pracujących na wysokości powyżej 3 m.

Badania kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora, kuratora, komornika, syndyka.

Badania na kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Badania osób zatrudnionych przy wytwarzaniu, transportowaniu, wydawaniu i stosowaniu materiałów wybuchowych i samozapalnych.

Badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, kandydatów i studentów szkół wyższych.

Badania osób zawodowo narażonych na wpływ promieniowania jonizującego.

 

Dojrzały mężczyzna po 40 - Sprawdź swoją męskość ...