Nasz Telefon

Medycyna Pracy


Dr Marek Kwiecien, Specjalista Chorób WewnÄ™trznych i Medycyny Pracy,
 

Zakres badań medycyny pracy

Badania wstÄ™pne – wykonywane przed zatrudnieniem na dane stanowisko pracy lub przy jego zmianie, z uwagi na zmieniajÄ…ce siÄ™ czynniki Å›rodowiska pracy.

Badania okresowe – dedykowane osobom już pracujÄ…cym na danym stanowisku, przed upÅ‚ywem terminu ważnoÅ›ci poprzedniego zaÅ›wiadczenia.

Badania kontrolne – wykonywane po przebytym zwolnieniu lekarskim pracownika dÅ‚uższym niż 30 dni.

Badania sanitarno-epidemiologiczne.

Badania kierowców:

  • kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy,
  • kierowców zawodowych,
  • kierowców pojazdów sÅ‚użbowych i pojazdów prywatnych do celów sÅ‚użbowych,
  • z powodu przekroczenia limitu punktów karnych

Badania pracowników wykonujÄ…cych prace wymagajÄ…ce szczególnej sprawnoÅ›ci psychofizycznej - operatorów wózków widÅ‚owych, maszyn budowlanych, suwnic, podnoÅ›ników, podestów, osób pracujÄ…cych na wysokoÅ›ci powyżej 3 m.

Badania kandydatów na stanowisko sÄ™dziego, prokuratora, kuratora, komornika, syndyka.

Badania na kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Badania osób zatrudnionych przy wytwarzaniu, transportowaniu, wydawaniu i stosowaniu materiaÅ‚ów wybuchowych i samozapalnych.

Badania kandydatów do szkóÅ‚ ponadgimnazjalnych, kandydatów i studentów szkóÅ‚ wyższych.

Badania osób zawodowo narażonych na wpÅ‚yw promieniowania jonizujÄ…cego.

 

Dojrzały mężczyzna po 40 - Sprawdź swoją męskość ...