Nasz Telefon

al-medlab.com - Laboratorium Analityczno-Bakteriologiczne Radomsko


al-medlab - Laboratorium Analityczno-Bakteriologiczne

Badania laboratoryjne

Czas oczekiwania na większość badań wynosi 1 dzień. W przypadku badań specjalistycznych czas oczekiwania na wynik może się wydłużyć ( informacja przy pobraniu krwi). Istnieje możliwość wykonania badań w trybie szybkim "na cito" (w uzasadnionych przypadkach).

Katalog badań:

 • Alergologia
 • Autoimmunologia
 • Badania Kału
 • Badania moczu
 • Badania biochemiczne
 • Diagnistyka anemii
 • Diagnostyka chorób nowotworowych
 • Diagnostyka chorób tarczycy
 • Diagnostyka choroby wieńcowej i chorób serca
 • Diagnostyka cukrzycy
 • Diagnostyka osteoporozy i zaburzeń kostnych
 • Hematologia
 • Hormony płciowe
 • Inne hormony i metabolity
 • Infekcje
 • Markery odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych
 • Mikrobiologia
 • Serologia
 • Toksykologia - Narkotyki
 • Układ krzepnięcia
 • Badanie nasienia - I-szy krok w diagnostyce niepłodności

Przygotowanie do badań laboratoryjnych (informacje dla pacjenta)

Pacjenci zgłaszający się na badania laboratoryjne proszeni są o podanie następujących danych:
Imię, Nazwisko, PESEL, ewentualnie adres, nr telefonu - w razie konieczności kontaktu Wszystkie dane osobowe podlegają pełnej ochronie i wykorzystane są wyłącznie do użytku wewnętrznego.

Przed pobraniem

• Krew do badań laboratoryjnych powinna być pobierana rano pomiędzy godziną 7.00 a 9.00, przed przyjęciem jakichkolwiek pokarmów i płynów. W uzasadnionych przypadkach można wypić niewielką ilość niegazowanej wody. Umożliwia to tak zwaną standaryzację warunków pobrania materiału, a tym samym możliwość porównywania wyników z różnych dni. Wiele parametrów ulega zmianom dobowym. Niektóre zmiany sięgają nawet kilkudziesięciu procent w zależności to od pory dnia, diety, wysiłku fizycznego, stresu, kaloryczności przyjmowanych posiłków, itp. Na życzenie lekarza krew może być pobrana także w późniejszych godzinach, np.profil glukozy.

• W przypadku małych dzieci i niemowląt dopuszcza się podanie posiłku lub płynów, ale należy o tym poinformować laboratorium, które dokona odpowiedniej adnotacji na wyniku, co umożliwi lekarzowi właściwą jego interpretację .

• Przed pobraniem należy pozostać w spoczynku przez około 15 minut. Szczególnie w sytuacji bezpośredniego przyjścia do punktu pobrania materiału.

• Powinno się być po przespanej nocy.

• Na kilka dni przed badaniem należy stosować normalną dietę i normalną aktywność fizyczną.

• Zażywanie leków powinno być ustalone z lekarzem. Ogólnie jednak zawsze postępujemy tak samo, czyli zawsze zażywamy przed lub dopiero po badaniu.


Pozyskanie moczu do badań:

1. Badanie ogólne:

 Do badań rutynowych należy oddać mocz poranny, czyli oddany jako pierwszy po nocnym wypoczynku.Przed badaniem obowiązują ogólnie przyjęte zasady higieny. Mocz powinien być oddany do jednorazowego pojemnika o konkretnym przeznaczeniu. Pierwszą porcję moczu oddajemy do toalety, następną do pojemnika i ostatnią porcję też do toalety. W ten sposób do analizy trafia mocz z tzw."środkowego strumienia". Pojemnik wypełniamy do objętości 1/3. Dokładnie zakręcamy i opisujemy imieniem i nazwiskiem na boku pojemnika, nie na nakrętce. Mocz należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium. Nie należy przechowywać próbek moczu w domu.

2.Dobowa zbiórka moczu:

 Przed przystąpieniem do dobowej zbiórki moczu należy zaopatrzyć się w skalowane naczynie odpowiedniej pojemności. Zbiórkę zaczynamy po opróżnieniu pęcherza w pierwszym porannym oddaniu moczu. Kończymy na moczu porannym dnia następnego.Bardzo istotne jest prawidłowe odczytanie ze skali, objętości moczu pozyskanego w trakcie dobowej zbiórki. Następnie całą zawartość naczynia wymieszać i odlać próbkę moczu do pojemnika jak na badanie ogólne. Opisać imieniem i nazwiskiem na ściance naczynia oraz wpisać dobową objętość moczu odczytaną ze skali na naczyniu zbiorczym. Próbkę dostarczyć jak najszybciej do laboratorium.

3. Badanie bakteriologiczne:

Mocz do badań bakteriologicznych należy pobierać tylko do specjalnych sterylnych pojemników pakowanych indywidualnie przy zachowaniu postępowania jak poniżej:

• Okolice ujścia cewki moczowej dokładnie umyć ciepłą wodą z mydłem a następnie wytrzeć czystą chusteczką higieniczną.
• Wyjąć jałowy pojemnik z opakowania, otworzyć go nie dotykając jego brzegów i wnętrza.
• Rozpocząć oddawanie moczu do toalety. Nie przerywając strumienia moczu, podstawić pojemnik, napełnić go do 1/3 objętości i odstawić, oddając resztę moczu do toalety. Strumień moczu nie powinien mieć kontaktu ze skórą.
• W ciągu dwóch godzin od pobrania dostarczyć mocz do laboratorium. Jeśli to nie jest możliwe, pojemnik przechowywać w lodówce.

 Wszelkie zanieczyszczenia próbki moczu mogą spowodować powstanie nieprawidłowego wyniku

Pobieranie wymazów z gardła

 Materiał powinien być pobrany na sterylną wymazówkę bezwzględnie przed jedzeniem, piciem i myciem zębów. Jeśli pobranie odbywa się poza laboratorium np. w gabinecie lekarskim, wymazówkę należy umieścić w probówce z podłożem transportowym i dostarczyć w krótkim czasie do laboratorium. Po pobraniu podłoże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.

Wymazy ze skóry trądzikowej w kierunku badania na obecność Demodex Sp.
12 godzin przed pobraniem wymazu na obecność roztocza, powodującego zmiany skórne, nie powinno się stosować żadnych kosmetyków i maści na miejsca chorobowo zmienione.

Siedziba naszego laboratorium mieści się w Radomsku przy ul. Przedborskiej 2

Laboratorium pracuje w godzinach:
dni robocze 7.00 - 18.00
soboty 8.00 - 12.00

Filia naszego laboratorium mająca swoją siedzibę w Przedborzu przy ul. Rynek 7 (punkt pobrań) pracuje w godzinach:
dni robocze (oprócz czwartku)     7.30 - 10.00

Kontakt telefoniczny z laboratorium:
telefon: 44 683-26-82
komórka: 606-116-885
e-mail: alicjarudek@o2.pl
 

Dojrzały mężczyzna po 40 - Sprawdź swoją męskość ...