Nasz Telefon

Neurologia


Dr Jacek Hübner, Specjalista Neurologii.

Gabinet Neurologiczny
Wieloletnie doswiadczenie zawodowe, pełen profesjonalizm, dbalosc o jakość porad neurologicznych, troska o zdrowie pacjenta, klarowny przekaz informacji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w procesie diagnostyki i leczenia - to podstawowe zasady dzialalnosci naszego Centrum.

Spora grupa schorzeń neurologicznych to choroby często nieuleczalne, ale odpowiednio wcześnie wprowadzona właściwa diagnoza i specjalistyczne leczenie pozwalają nie tylko zminimalizować następstwa choroby, jej powikłania, kalectwo, konieczność opieki nad chorym, ale przede wszystkim - bardzo często im zapobiec.

Neurologia jest specjalnoÅ›ciÄ… medycznÄ… zajmujÄ…cÄ… siÄ™ diagnostykÄ… i postÄ™powaniem z pacjentami, u których stwierdzane sÄ… zespoÅ‚y objawów czy zaburzenia dotyczÄ…ce ukÅ‚adu nerwowego.
Jedynie nieliczna część chorych z objawami sugerujacymi zajęcie układu nerwowego trafia bezpośrednio do neurologa.
Uszkodzenie okreÅ›lonej struktury anatomicznej ukÅ‚adu nerwowego i zwiÄ…zanych z niÄ… czynnoÅ›ci neurofizjologicznych prowadzi do wystÄ…pienia wielu charakterystycznych objawów.

Na ich podstawie nalezy zawsze ustalić:

    lokalizacjÄ™ uszkodzenia
    podÅ‚oże neuroanatomiczne i neurofizjologiczne
    zespól chorobowy
    przyczynÄ™ uszkodzenia, jej etiologiÄ™

Najczestsze choroby neurologiczne to:

    schorzenia krÄ™gosÅ‚upa
    niedotlenienie mózgu,
    zaburzenia pamiÄ™ci,
    choroba Alzheimera,
    uszkodzenia i porazenia nerwów obwodowych,
    stwardnienie rozsiane,
    padaczka i inne choroby napadowe,
    bóle i zawroty gÅ‚owy,
    neuralgie,
    choroby ukÅ‚adu piramidowego (oÅ›rodkowego ukÅ‚adu nerwowego),
    choroby ukÅ‚adu pozapiramidowego (parkinsonizm i choroba Parkinsona,),
    neuropatie,
    polineuropatie,
    padaczka,
    zaburzenia sfery emocjonalnej (np. depresje, nerwice)

Zakres uslug neurologicznych:

    diagnostyka,
    leczenie,
    wizyty domowe,
    porady dla pacjentów i rodziny,
    konsultacje,
    interpretacja zapisów EEG, EMG, zdjec RTG, wyników badania TK, MR, Angio-TK,
    pomoc w zalatwieniu sprzetu ortopedycznego,
    skierowania do leczenia sanatoryjnego,
    skierowania do ambulatoryjnego leczenia rehabilitacyjnego.

Porady neurologiczne w domu pacjenta:

    stany po zawaÅ‚ach mózgu,
    niedowÅ‚ady,
    ostre zespoly bólowe kregoslupa,
    zaawansowane stadia chorób przewleklych: Choroba Alzheimera, Choroba Parkinsona, Stwardnienie Rozsiane

Dojrzały mężczyzna po 40 - Sprawdź swoją męskość ...